Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, για το σχολικό έτος 2020 -21

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικύ έτους 2021-2022