Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, για το σχολικό έτος 2020 -21

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικύ έτους 2021-2022

O Eσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μαςγια τη σχ. χρονιά 2022-2023