Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024

Κοινοποιήθηκε η με αρ.πρωτ.Φ.6/15035/Δ1/9-2-2023 
εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών
στα Νηπιαγωγεία για το σχ.έτος 2023-2024»                                                       Επισημαίνονται τα εξής:Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
  1. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2023. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  2. https://proti-eggrafi.services.gov.gr 
  3. Για την συμπλήρωση της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες θα κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την εισαγωγή των κωδικών που διαθέτουν στο taxisnet. Για την συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστούν: α) αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας που θα χρειαστεί να αναρτήσουν (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβολαίου ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, β)τα στοιχεία του άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει και θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, γ) εαν επιθυμούν την φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, δ) τα στοιχεία των συνοδών τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  4. Σημειώνεται ότι η αποδοχή της αίτησης από την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.
  5. Σας θυμίζουμε ότι για  το σχολικό έτος 2023-24 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (προνήπια) και η φοίτηση  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.     

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο  είναι   τα εξής:

Βιβλιάριο Υγεία του παιδιού

Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παιδίατρο. Κατεβάστε το εδώ

Αίτηση -δήλωση συναίνεσης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και των δύο γονέων.

Αίτηση εγγραφής στο προαιρετικό  ολοήμερο πρόγραμμα για όσους το επιλέξουν .

Γνωμάτευση από  Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο Νηπιαγωγείο μας εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν

– Στην περιοχή που βρίσκεται βόρεια της οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και περικλείεται από τις οδούς: Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου – Ανδρέα Παπανδρέου

– Γιάννου Κρανιδιώτη – Θ. Κολοκοτρώνη – Ανθεμούντος – Αθανασίου Διάκου.

– Στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή της Λακκιάς

Επικοινωνία με τη διεύθυνση: καθημερινά 12 – 13 Τηλ: 2310 466973