Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας

Τα eTwinning έργα μας Experiments» «School to enjoy – Method Stem»απέσπασαν Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες και στους μαθητές μας. Περισσότερα για τα έργα μπορείτε να δείτε στη σελίδα eTwinning.