Μια βροχερή ημέρα του Οκτώβρη

Την προηγούμενη σχολική χρονιά δουλέψαμε το θέμα του νερού και σήμερα η βροχή μας το θύμισε και γι’ αυτό παρουσιάζουμε κάποιες φωτογραφίες από το πρόγραμμα αυτό.

βρέχει χιονίζει τα μάρμαρα ποτίζει

βρέχει χιονίζει τα μάρμαρα ποτίζει